Pracownicy Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki


 • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

 • emerytowany prof. dr hab. Zygmunt Zagórski

 • emerytowana dr Bożena Mikołajczakowa

 • prof. UAM dr hab. Irena Sarnowska-Giefing

 • dr Magdalena Graf

 • dr Eliza Grzelak

 • dr Romana Łapa

 • dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

 • dr Małgorzata Rybka

 • dr Jolanta Sławek

 • dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

 • mgr Kinga Banderowicz

 • mgr Joanna Grzelak

 • mgr Wojciech Hofmański

 • mgr Aneta Kołodziejczyk-Trawińska

 • mgr Aleksandra Kulupa

 • mgr Hyerim Pak

 • mgr Karolina Ruta

 • mgr Przemysław Wiatrowski

 • mgr Alesia Zakharkevich

red. PIOTR FLICIŃSKI 2009
Document made with Nvu